Zaproszenie na szkolenie
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Konkursy
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Zaproszenie na szkolenie
Strona główna > Aktualności > Zaproszenie na szkolenie
wróć
do listy aktualności
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Szanowni Członkowie SM „Osiedle Zacisze”

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zarząd wstępnie planuje zwołać WZ we wrześniu.

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 5 członkiń, z których 3 kończą swoją drugą kadencję, nie mogą więc zostać ponownie wybrane, a 2 pozostałe nie wyrażają chęci kandydowania na drugą kadencję.

Oznacza to konieczność powołania nowej Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza powinna składać się z 5-7 osób.

Doświadczenie naszej Spółdzielni pokazuje, że nie jest możliwe właściwe i skuteczne pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej bez podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Uważamy, że skuteczna działalność RN wymaga odpowiedniego przeszkolenia (więcej na ten temat w raporcie komisji https://osiedlezacisze.pl/organy-spoldzielni/protokoly-rady-nadzorczej/protokoly-rady-nadzorczej-2021/raport-komisji-optymalizacyjnej-24-06-2021/).

Zapraszamy wszystkich chętnych na dwugodzinne szkolenie o tematyce związanej z działalnością i odpowiedzialnością Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej.

Szkolenie odbędzie się w biurze Spółdzielni i kosztuje tyle samo, niezależnie od ilości osób biorących w nim udział. Zapraszamy więc nie tylko osoby, które rozważają kandydowanie do Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, ale wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak funkcjonuje organ Spółdzielni, jakim jest Rada Nadzorcza. Im więcej członków będzie miało wiedzę na ten temat, tym lepiej dla Spółdzielni.

Termin: pierwsza połowa czerwca 2022 r. W zgłoszeniu prosimy podać preferowany termin (w tygodniu wieczorem – czy jakieś konkretne dni/godziny, czy w sobotę przed południem). Będziemy starać się, żeby termin pasował jak największej liczbie osób.

Prowadzący: radca prawny Dariusz Wociór (wocior.pl), specjalizujący się w szkoleniach dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy zgłaszać do końca kwietnia do Przewodniczącej RN na adres rada1@osiedlezacisze.pl lub do biura Zarządu.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin