Wyrok w sprawie z powództwa członka spółdzielni o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Wyrok w sprawie z powództwa członka spółdzielni o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
Strona główna > Aktualności > Wyrok w sprawie z powództwa członka spółdzielni o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
wróć
do listy aktualności
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Zarząd zawiadamia, że w dniu 21.04.2016. Sąd Okręgowy  Warszawa-Praga w Warszawie,  Wydział I Cywilny oddalił w całości powództwo jednego z członków Spółdzielni o stwierdzenie nieważności, uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni nr 2/WZ/17/06/2014, 3/WZ/17/06/2014 i 5/WZ/17/06/2014.

Przypominamy, że członek spółdzielni zakwestionował uchwały WZ w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2013.
 • ustalenie nieistnienia uchwały nr 9 z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie zmian w statucie spółdzielni, a ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności
 • ustalenie nieistnienia uchwały nr 5/WZ/13/06/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie pokrycia powstałej straty, a ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności

Sąd po rozpoznaniu sprawy, przesłuchaniu świadków i ocenie opinii biegłego oddalił w całości powództwo uznając, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności uchwał jak również ich uchylenia. Kluczową rolę miała dla sprawy opinia biegłego sądowego, którego Sąd powołał z powodu zarzucenia Spółdzielni niezgodności sprawozdania finansowego za 2013 rok z Ustawą o rachunkowości oraz kwestionowania jego rzetelności. Według tej opinii "wskazany wynik finansowy za 2013 rok jest rzetelny, prawidłowo ustalony oraz wynik wykazany w kolejnym zbadanym okresie jest ustalony przy zachowaniu zasady ciągłości bilansowej". Również podstałe zarzuty powoda zostały ocenione przez biegłego jako niezasadne, a wynik finansowy spółdzielni jako prawidłowy i zgodny z Ustawą o rachunkowości.

Obsługa prawna powyższej sprawy sądowej kosztowała członków spółdzielni 3997,50 zł. (dla porównania -  jest to więcej niż miesięczny koszt konserwacji i remontów bieżących na osiedlu)

Sentencję wyroku można przeczytać tutaj:

http://osiedlezacisze.pl/do-pobrania/wyrok-sadu-z-dn-21-04-2016/

 

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin