Przegląd instalacji wentylacyjnej i szczelności gazowej
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Przegląd instalacji wentylacyjnej i szczelności gazowej
Strona główna > Aktualności > Przegląd instalacji wentylacyjnej i szczelności gazowej
wróć
do listy aktualności
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Szanowni Państwo,


Prosimy o udostępnienie Państwa lokali w dniach: 14.10; 15.10; 16.10;17.10.2019 (szczegółowe terminy wywieszone na klatkach schodowych) w celu przeprowadzenia obowiązkowych, wymaganych ustawą „Prawo budowlane” przeglądów:
Instalacji gazowych i wentylacji grawitacyjnej
Przeglądy wentylacji grawitacyjnej będzie wykonywać pracownik Korporacji Kominiarzy Polskich wyposażony w identyfikator 0367.
Przegląd instalacji gazowej będzie wykonywać pracownik wyposażony w Legitymację nr E/3069/159/16.
Wszelkie nieprawidłowości wykryte w przeglądach lokali właściciel zobowiązany jest usunąć oraz dostarczyć protokół stwierdzający stan zgodny z przepisami w ciągu 30 dni od daty przeglądu.
W przypadku nie udostępnienia lokalu we wskazanych terminach w celu wykonania przeglądów właściciel mieszkania będzie zobowiązany do zlecenia ich wykonania na własny koszt, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz dostarczenia kopii protokołu z wynikami do zarządu spółdzielni do 30 października 2019r.
W przypadku nie udostępnienia lokalu i nie dostarczenia pomiarów wykonanych we własnym zakresie informacja zostanie przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zarząd i Administracja
SM Osiedle Zacisze

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin