NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Konkursy
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Strona główna > Aktualności > NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
cofnij
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Ulotka stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022

OD STYCZNIA 2022 r. W WARSZAWIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy.

zabudowa wielolokalowa:

Stawka dla gospodarstwa domowego wynosi 85 zł miesięcznie.

zabudowa jednorodzinna:

Stawki dla gospodarstw domowych wynoszą:

 • 107 zł miesięcznie;
 • 98 zł miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.

 Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci. Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.

 System pomocowy:

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (dot. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 netto miesięcznie).

Uchwała Rady Miasta: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1B5A1CEC-08F7-4F47-B499-94DD2A6EEA91,frameless.htm

 

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin