Nowe opłaty od 1 stycznia 2020 r. – spotkanie informacyjne
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Nowe opłaty od 1 stycznia 2020 r. – spotkanie informacyjne
Strona główna > Aktualności > Nowe opłaty od 1 stycznia 2020 r. – spotkanie informacyjne
wróć
do listy aktualności
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Szanowni mieszkańcy,

Rada Nadzorcza informuje, że podjęła uchwały dotyczące nowych zaliczek na poczet kosztów Spółdzielni.

Uchwała dotycząca lokali w budynkach wielorodzinnych i garażowych znajduje się tu: Uchwała RN nr 12-2019 z dnia 24.09.2019r. - w sprawie ustalenia opłat zależnych od Spółdzielni dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz lokali o innym przeznaczeniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków garażowych.

Uchwała dotycząca opłat dla domów jednorodzinnych znajduje się tu:

Uchwała RN nr 14-2019 z dnia 24.09.2019r. - w sprawie ustalenia opłat dla domów jednorodzinnych na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania.

Zaliczki zostały ustalone w oparciu o koszty poniesione w 2018 roku i koszty planowane na rok 2019, czyli plan gospodarczy na rok 2019 Uchwała RN nr 11-2019 z dnia 05.09.2019r. - w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” na rok 2019

Oraz nowy regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Uchwała RN nr 7-2019 z dnia 5.09.2019r. - w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze" w Warszawie

https://osiedlezacisze.pl/statut-i-regulaminy/regulaminy/regulamin-rozliczania-kosztow-gzm-i-ustalania-oplat-za-lokale/

Koszty roku 2018 rozliczone zostały na podstawie regulaminu GZM obowiązującego do dnia 4.9.2019 r., a zaliczki na poczet kosztów roku 2019 naliczone na podstawie regulaminu GZM obowiązującego od 5.9.2019 r.

Zarząd w najbliższym czasie wyśle do wszystkich mieszkańców nowe naliczenie opłat, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku.

24 października odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o g. 18:00 oraz spotkanie informacyjne dla wszystkich mieszkańców o g. 19:00, na którym Rada Nadzorcza przedstawi główne różnice pomiędzy starym a nowym regulaminem GZM oraz wyjaśni sposób wyliczenia opłat.

Rada Nadzorcza przygotowuje również materiały informacyjne do rozesłania mieszkańcom przed spotkaniem.

Wszelkie pytania dotyczące nowych opłat i informacji, na które odpowiedź chcielibyście Państwo uzyskać na spotkaniu informacyjnym, prosimy kierować na adres mailowy pytaniaGZM@osiedlezacisze.pl.

Pozwoli nam to przygotować spotkanie jak najbardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Z poważaniem

Rada Nadzorcza

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin