Ogrodzenie
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Ogrodzenie

ANKIETA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA OSIEDLA

DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W SM „OSIEDLE ZACISZE”

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi całkowitego zamknięcia Osiedla SM "Osiedle Zacisze” zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10/WZ/25/06/2019 (https://osiedlezacisze.pl/organy-spoldzielni/protokoly-i-uchwaly-walnych-zgromadzen/walne-zgromadzenie-25-06-2019r/uchwala-nr-10-wz-w-spr-podzialu-nadwyzki-bilansowej-za-rok-2018/), w związku z tym, że w/w uchwała nie określała w szczegółach sposobu zamknięcia osiedla i Rada Nadzorcza  uznała, że należy w drodze ankiety poznać opinię mieszkańców co do trzech opcji zamknięcia terenu Osiedla.

Zbieranie opinii członków w formie ankiety do już podjętej uchwały WZ nie jest uregulowane ani w ustawie Prawo Spółdzielcze, ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ani w Statucie Spółdzielni.  W związku z tym ankieta może mieć jedynie funkcję opiniodawczą, przy czym decydujące są głosy Członków Spółdzielni.

Przed wypełnieniem ankiety prosimy zapoznać się z materiałami informacyjnymi dostępnymi pod odnośnikami poniżej (zalecamy pobrać pliki). Poniżej koszty poszczególnych opcji. Szczegółowe wyliczenia w załączniku o nazwie "Porównanie opcji zamknięcia osiedla":

I. ograniczenie dostępu pieszych i samochodów i całkowite zamknięcie osiedla nocą

Koszt orientacyjny:  147 624 zł ,

II. ograniczenie dostępu pieszych i samochodów                               

Koszt orientacyjny:   121 862 zł,

III. ograniczenie dostępu samochodów                                  

Koszt orientacyjny:      91 419 zł.

W razie braku dostępu do strony internetowej, zainteresowani Członkowie Spółdzielni mogą zwrócić się do Zarządu o materiały informacyjne w wersji papierowej.

Głos w ankiecie prosimy oddać poprzez system KartotekaOnline (https://www.kartotekaonline.pl/, zakładka Głosowania).  W razie problemów z dostępem do systemu KartotekaOnline, ankietę można pobrać ze strony internetowej, wydrukować i podpisaną wrzucić do skrzynki pocztowej Spółdzielni.

W związku z tym, że system KartotekaOnline będzie w naszej Spółdzielni wykorzystany w ten sposób po raz pierwszy, zastrzegamy możliwość wystąpienia problemów technicznych. Gdyby takie problemy zaistniały, członkowie zostaną o tym poinformowani.

TERMIN ODDAWANIA GŁOSÓW: DO 21 CZERWCA 2020 r. (NIEDZIELA) WŁĄCZNIE

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin