Ankieta w sprawie opcji zamknięcia osiedla
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Ankieta w sprawie opcji zamknięcia osiedla
Strona główna > Aktualności > Ankieta w sprawie opcji zamknięcia osiedla
cofnij
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Szanowni Państwo,

W systemie KartotekaOnline udostępniliśmy głosowanie nad opcjami zamknięcia osiedla.

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi całkowitego zamknięcia Osiedla SM "Osiedle Zacisze” zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10/WZ/25/06/2019 (https://osiedlezacisze.pl/organy-spoldzielni/protokoly-i-uchwaly-walnych-zgromadzen/walne-zgromadzenie-25-06-2019r/uchwala-nr-10-wz-w-spr-podzialu-nadwyzki-bilansowej-za-rok-2018/), w związku z tym, że w/w uchwała nie określała w szczegółach sposobu zamknięcia osiedla i Rada Nadzorcza  uznała, że należy w drodze ankiety poznać opinię mieszkańców co do trzech opcji zamknięcia terenu Osiedla.

Zbieranie opinii członków w formie ankiety do już podjętej uchwały WZ nie jest uregulowane ani w ustawie Prawo Spółdzielcze, ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ani w Statucie Spółdzielni.  W związku z tym ankieta może mieć jedynie funkcję opiniodawczą, przy czym decydujące są głosy Członków Spółdzielni.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://osiedlezacisze.pl/dokumenty-spoldzielni/materialy-informacyjne-dla-mieszkancow/ogrodzenie/

Głosowanie trwa do 21 czerwca 2020 r. włącznie.

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin