Rozwiązanie współpracy z firmą CONDOMINIUM
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Przetargi
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
Aktualności
Informujemy, że 30 września 2021 r zakończyliśmy współpracę z firmą CONDOMINIUM , która  od maja 2021 prowadziła obsługę administracyjno-techniczną budynków mieszkalnych i garażowych oraz terenów przeznaczonych ...
więcej
Szanowni Państwo,W związku z wpłynięciem tylko jednej oferty  zdecydowano o niedokonaniu wyboru wykonawcy.  Komisja konkursowa ustaliła, że kolejny konkurs odbędzie się w terminie późniejszym.Z ...
więcej
Szanowni Państwo,30 września 2021 r. do skrzynek  pocztowych zostały przekazane  pisma dotyczące:nowej stawki  za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od 1 października ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin