Informacja dotycząca korekty zaliczki z tytułu „ochrona fizyczna”
  • Aktualności
  • Spółdzielnia
  • Obsługa osiedla
  • Statut i regulaminy
  • Organy Spółdzielni
  • Do pobrania
  • Dokumenty Spółdzielni
  • Przetargi
Aktualności
 Szanowni Państwow odpowiedzi na liczne zapytania - kiedy zostanie skorygowana zaliczka z tytułu „ochrony fizycznej” uprzejmie informujemy, że powyższą zaliczkę należy wnosić ...
więcej
Szanowni Mieszkańcy,Informujemy, że Spółdzielnia zleciła Krajowej Radzie Spółdzielczej przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni, obejmującej lata 2016, 2017 i 2018.Lustracja ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin