Nowe osoby w Radzie Nadzorczej
  • Aktualności
  • Spółdzielnia
  • Obsługa osiedla
  • Statut i regulaminy
  • Organy Spółdzielni
  • Do pobrania
  • Przydatne linki
  • Przetargi
  • Sprzedaż działek
Aktualności
W dniu 15 lutego na Walnym Zgromadzeniu w wyborach do Rady Nadzorczej uzupełniono jej skład do 5 osób wymaganych w tej kadencji.Nowymi członkami Rady zostali: - pani Urszula Sojka - ...
więcej
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego zmarł pan Jacek Nowacki, pracownik ochrony firmy Perkun. Pracował na osiedlu przez ostatnie pięć lat, sumiennie ...
więcej
Informujemy, że do porządku obrad zostały dodane w trybie przewidzianym w art. 28, ust 2 Statutu spółdzielni, dwie uchwały na wniosek Rady Nadzorczej (pismo z dn. 30.01.2018 ) - Uchwała Nr 11 w sprawie ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin