Zagrożenie dla zwierząt na osiedlu i w okolicach
  • Aktualności
  • Spółdzielnia
  • Obsługa osiedla
  • Statut i regulaminy
  • Organy Spółdzielni
  • Do pobrania
  • Przydatne linki
  • Przetargi
  • Sprzedaż działek
Aktualności
Zarząd SM Osiedle Zacisze informuje, że w ostatnim czasie doszło do kilku przypadków zatruć zwierząt domowych na naszym i sąsiednim osiedlu, co mogło być spowodowane niewłaściwym stosowaniem ...
więcej
Uprzejmie informujemy, że z powodu braku dostępu do niektórych pomieszczeń firma prowadząca prace pomiarowe części wspólnych, garaży i piwnic nie pomierzyła wszystkich pomieszczeń. W związku ...
więcej
Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2017 roku wybrane zostały dwie osoby w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.W tajnym głosowaniu najwięcej głosów uzyskały: Agnieszka ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin