Informacja Zarządu w sprawie usuwania drzew na osiedlu
  • Aktualności
  • Spółdzielnia
  • Obsługa osiedla
  • Statut i regulaminy
  • Organy Spółdzielni
  • Do pobrania
  • Przydatne linki
  • Przetargi
  • Sprzedaż działek
Aktualności
Zarząd Spółdzielni w ostatnich miesiącach, po ocenie stanu roślinności na osiedlu, wytypował kilka drzew, które powinny być usunięte, jako że stanowią zagrożenie dla mieszkańców lub ich mienia. Wiele ...
więcej
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców osiedla dotyczącymi  zgodności z przepisami budowy 5 miejsc postojowych na ul. Wilków Morskich (na łuku drogi) informujemy, że tego typu inwestycja, zgodnie ...
więcej
W związku z rezygnacją pani Beaty Różyckiej z funkcji przewodniczącego (i członka) Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2017 Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Przewodniczącej panią Urszulę Srebrowską, na ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin