Wyrok w sprawie z powództwa członka spółdzielni o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
  • Aktualności
  • Spółdzielnia
  • Obsługa osiedla
  • Statut i regulaminy
  • Organy Spółdzielni
  • Do pobrania
  • Przydatne linki
  • Przetargi
  • Sprzedaż działek
Aktualności
Zarząd zawiadamia, że w dniu 21.04.2016. Sąd Okręgowy  Warszawa-Praga w Warszawie,  Wydział I Cywilny oddalił w całości powództwo jednego z członków Spółdzielni o stwierdzenie nieważności, uchylenie ...
więcej
Informujemy, że w dn. 13.03. 2016 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Zacisze podjęła uchwałę nr 160313/2 o odwołaniu członka Zarządu pana Henryka Górniewskiego z pełnionej Funkcji.Jednocześnie ...
więcej
Informujemy, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dn. 30.12.2015. oddelegowano pana Jacka Lieberta do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Zacisze na mocy powołania, na ...
więcej
Zaloguj
Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin